top of page

PROJEKTY

Wizualizacja Gminy Miękinia

Kompleksowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miękinia

W Gminie Miękinia od lat warunki zabudowy dla mieszkańców jak i dla inwestorów wydawane są wedle uznania włodarza. Doprowadziło to do sytuacji, w której (tak jak w miejscowości Źródła) cmentarz znajduje się pośrodku fabryk, a niektóre zakłady przemysłowe powstają tuż przy oknach mieszkańców.


Wraz z Radą Gminy utworzę kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego, by konkretnie, i porządnie rozwiązać problem braku planowania, zapewnić mieszkańcom spokój i zadbać o zasoby naturalne, którymi dysponujemy, a które stale nam się kurczą.

Naprawianie rury

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w każdej miejscowości

Gmina Miękinia od lat przyciąga najwiekszych inwestorów i największe zachodnie koncerny, notując co raz to wyższe wyniki w rankingach zamożności i wzrostu gospodarczego. Jednak nawet przy tak wysokim poziomie zamożności, mamy wiele miejscowości, w których brakuje najpilniejszej potrzeby - kanalizacji sanitarnej.


Mój zespół już teraz pracuje nad strategią konkretnych inwestycji, tak, aby już jako jedno z pierwszych działań po objęciu urzędu wybudować kompletną sieć kanalizacji w całej gminie.

Wsiadanie do autobusu

Komunikacja Gminna i połączenia z miastem Wrocław

W Gminie Miękinia występuje bardzo duży problem z koordynacją kursów komunikacji zbiorowej. Autobusy jeżdżą bardzo rzadko i tylko na kierunkach takich jak Wrocław Leśnica - Gałów (linia 917), Lutynia - Wróblowice, czy Wrocław - Wilkszyn. Problem dotyka zwłaszcza uczniów wrocławskich szkół, którzy by dojechać na zajęcia na godzinę 8:00, często muszą rozpoczynać podróż o 4:50.


Mam doświadczenie we współpracy z samorządami w Powiecie Średzkim. Mam dobre relacje z samorządem Wrocławia i wiem jak rozwiązać ten problem. Komunikacja musi być dostępna, szybka i przede wszystkim dobrze skoordynowana. Tak, aby spełnić potrzeby mieszkańców.

Panele słoneczne na drzewach

Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miękinia.

Gmina Miękinia stawiając na szybki rozwój stref przemysłowych odstawiła na dalszy plan temat gospodarki zasobami naturalnymi i zrównoważonego rozwoju. Tak - dla inwestora, ale rozsądnie i transparentnie.


Wdrożę nowoczesną i kompleksową Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miękinia, która zakłada odpowiednią gospodarkę wodą, zasobami leśnymi, jak również inwestycjami w odnawialne źródła energii, tak, aby przygotować Gminę na wyzwania XXI wieku, mając na względzie nie tylko interes nasz, ale także tego, co pozostawimy później naszym dzieciom i wnukom.

Sala lekcyjna

Stworzenie Kompleksowej Bazy Oświatowej i Edukacyjnej

Wzrost demograficzny w Gminie Miękinia postawił przed nami szereg wyzwań. Rosnąca liczba mieszkańców to rosnące zapotrzebowanie na solidną bazę oświatową i edukacyjną. Obecnie doświadczamy sytuacji, w której szkoły są przepełnione, a w przedszkolach i w żłobkach brakuje miejsc dla dzieci.


Utworzę strategię rozwoju bazy oświatowej z konkretnymi projektami rozbudowy obecnej i budowy nowej. Baza oświatowa i edukacyjna Gminy Miękinia musi być nowoczesna i dostosowana do potrzeb młodzieży.

Urząd Gminy Miękinia

Otwarcie Urzędu Miasta na mieszkańców

W naszej Gminie od dłuższego czasu panuje atmosfera grozy i strachu przed włodarzem i urzędem gminy. Otrzymuję od was wiele głosów na temat atmosfery układów, zastraszania, czy nawet szantażu. Czas to zmienić.


Czas na urząd otwarty na mieszkańca. Czas na likwidację barierek w urzędzie, czas na utworzenie klubu mieszkańca, który będzie miejscem wymiany myśli, debaty i poruszania realnych spraw i problemów dotykających każdego z nas. Jako Starosta Powiatu Średzkiego przez całą kadencję rozmawiałem z mieszkańcami, wsłuchiwałem się w ich głos i nie bałem się krytyki i rozmowy. Gmina Miękinia potrzebuje samorządowca, który jest blisko i zna potrzeby mieszkańców.

bottom of page