top of page
Wiejska antena

Najlepsze realizacje ostatnich 5 lat

Od 2018 roku Krzysztof Szałankiewicz stoi na czele Powiatu Średzkiego jako jego starosta. W czasie jego 5-letniej kadencji Powiat Średzki przeprowadził serię projektów z zakresu architektury, transportu, ochrony zdrowia, kultury oraz infrastruktury publicznej mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców lokalnych gmin. Poniższe portfolio opisuje największe sukcesy Powiatu Średzkiego za kadencji Krzysztofa Szałankiewicza.

Modernizacja dróg powiatowych 3

Remont publicznych dróg powiatowych
nr 2052D i 2057D relacji Prężyce-Lenartowice - Księginice”   

Projekt został zrealizowany w latach 2020 oraz 2021. Długość skończonej drogi to ponad 5km, a sumaryczny koszt inwestycji wyniósł 6 833 011 PLN. W tym, 4 549 715 PLN pochodziło z dofinansowania, które pozyskał Powiat Średzki.  Udział finansowy Gminy Miękinia wyniósł 1 169 856 PLN, a Powiat Średzki pokrył bezpośrednio 1 113 439 PLN kosztów inwestycji. 

Przebudowa drogi transportu rolnego
w miejscowości Gałów

Projekt został zrealizowany w roku 2020. Długość skończonej drogi to ponad 1300m, a sumaryczny koszt inwestycji wyniósł

339 766 PLN. W tym, 126 000 PLN pochodziło z dofinansowania, które pozyskał Powiat Średzki.  Udział finansowy Gminy Miękinia wyniósł 106 883 PLN, a Powiat Średzki pokrył bezpośrednio 106 883 PLN kosztów inwestycji. 

Modernizacja dróg powiatowych 5
Modernizacja dróg powiatowych 4

Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 D relacji Brzezinka Średzka – Brzezina do granicy powiatu wraz z ścieżką rowerową 

Projekt został zrealizowany w latach 2022 oraz 2023. Długość skończonej drogi to ponad 2.5 km, a sumaryczny koszt inwestycji wyniósł 7 399 380 PLN. W tym, 3 856 877 PLN pochodziło z dofinansowania, które pozyskał Powiat Średzki.  Udział finansowy Gminy Miękinia wyniósł 1 771 251 PLN, a Powiat Średzki pokrył bezpośrednio 1 771 251 PLN kosztów inwestycji. 

Przebudowa drogi  powiatowej
Wilkostów-Czerna

Projekt został zrealizowany w roku 2021. Długość skończonej drogi to ponad 1500m, a sumaryczny koszt inwestycji wyniósł 335 918 PLN. Udział finansowy Gminy Miękinia wyniósł 167 953 PLN, a Powiat Średzki pokrył bezpośrednio 167 953 PLN kosztów inwestycji. 

Modernizacja dróg powiatowych
Modernizacja dróg powiatowych 6

Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 D relacji Brzezinka Średzka- Brzezina

Projekt został zrealizowany w roku 2023. Długość skończonej drogi to prawie 1500m, a sumaryczny koszt inwestycji wyniósł

3 848 353 PLN. W tym, 3 110 432 PLN pochodziło z dofinansowania, które pozyskał Powiat Średzki.  Udział finansowy Gminy Miękinia wyniósł 737 921 PLN.

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej Środa Śląska

Budowa Powiatowego
Centrum Kultury Alternatywnej

23 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym - firmą Invest Polska SM, która za kwotę 7,3 mln zł zdecydowała się zaprojektować, wybudować i wyposażyć Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej. Prace projektowe trwały nieco ponad 3 miesiące, a budowę PCeKA rozpoczęto 28 stycznia 2019 r. Finalny koszt budowy PCeKA to ponad 9 mln zł. Kwota dofinansowania z pierwotnie przyznanych 4 mln złotych wzrosła do 7,2 mln zł! 

6 marca 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.

Utworzenie Powiatowej Komunikacji Publicznej

W 2018 roku, po uruchomieniu gminnej komunikacji w Środzie Śląskiej, nastąpiło drastyczne pogorszenie dostępności do komunikacji zbiorowej pozostałych gmin Powiatu Średzkiego. Problem dotyczył przede wszystkim połączeń pomiędzy siedzibami gmin a Środą Śląską. Jeszcze w 2020 roku uruchomiono cztery linie komunikacyjne: P1 Środa Śląska - Miękinia - Środa Śląska, P2 Damianowo - Ujazd Górny - Środa Śląska, P3 Lusina - Łagiewniki Średzkie - Środa Śląska, P4 Chełm - Malczyce – Środa Śląska. Obecnie w ramach Powiatowej Komunikacji Publicznej funkcjonuje dziewięć linii.

Powiatowa Komunikacja Publiczna
Reaktywacja usług medycznych w budynku po byłym szpitalu

Reaktywacja usług medycznych
w budynku po byłym szpitalu

5 listopada 2020 roku podpisano umowę na modernizację budynku byłego szpitala. Zadanie dotyczyło I etapu, czyli ambulatorium i wycenione zostało na 2,1 mln zł. W marcu 2021 roku radni oficjalnie powołali Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej. Uchwałę w tej sprawie przyjęto jednogłośnie. Pierwszym dyrektorem SPZOZ została Joanna Waluchowska.

1 lipca 2022 roku Średzkie Centrum Zdrowia SPZOZ w Środzie Śląskiej rozpoczęło działalność. Ambulatorium chirurgiczne udziela świadczenia medyczne w ramach poradni chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz poradni onkologicznej.

Inwestycje Drogowe

Przebudowa dróg w kadencji 2018-2024 wiodła prym niemal każdego roku. Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz współpraca z większością gmin była kluczem do sukcesu w tym aspekcie. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano ponad 40 inwestycji drogowych o łącznej wartość niemal 70 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło blisko 43 mln zł! Udział gmin partnerskich to 13 mln zł, a wkład własny powiatu wyniósł 14 mln zł.

Modernizacja dróg powiatowych 2
Modernizacja dróg powiatowych 3

Wykorzystanie Polskiego Ładu

Rekordowa pod względem wartości inwestycja obecnej kadencji to przebudowa dróg powiatowych w gminach Udanin, Miękinia,
Kostomłoty, Środa Śląska i Malczyce. Wartość zadania to ponad 27 mln złotych, a 15 mln zł dofinansowania pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja została zrealizowana w partnerstwie z czterema gminami, a jej efektem jest 10 km dróg poddanych przebudowie oraz 6,5 km ścieżek rowerowych.

Termomodernizacja powiatowych placówek edukacyjnych

Edukacja, ochrona środowiska i efektywność energetyczna to obszary, o których również nie zapomniano w obecnej kadencji. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Kostomłoty pozwolił na kompleksową termomodernizację placówek edukacyjnych. W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 im. Kopernika w Środzie Śląskiej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego wymieniono piece i systemy grzewcze, ocieplono ściany i poddasza, wymieniono oświetlenie, zamontowano panele fotowoltaiczne (oszczędność 120 ton węgla rocznie!), a w SOSW zamontowano dodatkowo windę dla osób z niepełnosprawnościami.

Termomodernizacja powiatowych placówek edukacyjnych
Nowoczesne pompy ciepła w OWTS

Nowoczesne pompy ciepła w OWTS

Ponad 2 mln zł przeznaczono również na ocieplenie północnej ściany budynku szpitala oraz montaż nowoczesnego pieca gazowego, a także na likwidację dwóch pieców stałopalnych,
tzw. kopciuchów w placówce Opiekuńczo-Wychowawcza Typu
Socjalizacyjnego przy ul. Kilińskiego 30. “Kopciuchy” zastąpiono
nowoczesnymi pompami ciepła. Projekt objął także wymianę
starej stolarki okiennej, co w istotny sposób poprawiło termiczność budynku.

Integracja lokalnej społeczności

Praca Powiatu to nie tylko inwestycje. Naszym celem jest również integracja lokalnej społeczności - mieszkańców, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i wszystkich innych podmiotów. Z organizowanymi przez nasz urząd wydarzeniami staramy się trafiać do wszystkich grup społecznych - od najmłodszych (Powiatowy Dzień Dziecka), przez młodzież (TeenFest), seniorów (bale w CeKA), kucharzy-amatorów (konkursy kulinarne “Najlepsze w Powiecie Średzkim”) czy sportowców (powiatowe rajdy rowerowe, Klub Turystyki Wszelakiej). Ważne przy organizacji wydarzeń integracyjnych jest Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej, o którym szerzej już było mówione.

Integracja lokalnej społeczności w Powiecie Średzkim
bottom of page